Where: “Yagrinskaya gymnasium”, Primorsky, 50, Severodvinsk
When: November 27, 2021 ygim31.ru